2. Neoplàsies (140-239)

Carcinoma in situ (230-234)  (Ex.)

231  Carcinoma in situ de l'aparell respiratori

231.8  Altres parts especificades de l'aparell respiratori

Carcinoma in situ altres parts especificades aparell respiratori. Fosses nasals, orella mitjana, pleura, sins

Termes d'inclusió

fosses nasals

orella mitjana

pleura

sins accessoris

Exloure:

nas NE (234.8)

 pell (232.3)

orella (externa) (pell) (232.2)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 20  Neoplàsia maligna d'altre òrgan respiratori i intratoràcic

 

231.2  231.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat