2. Neoplàsies (140-239)

Carcinoma in situ (230-234)  (Ex.)

230  Carcinoma in situ d'òrgans digestius

230.3  Còlon

Carcinoma in situ còlon.  Apèndix,  cec,  intestí gros NOS,  vàlvula ileocecal

Termes d'inclusió

apèndix

cec

intestí gros NE

vàlvula ileocecal

Exloure:

unió rectosigmoide (230.4)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 14  Neoplàsia maligna de còlon

 

230.2  230.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat