2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

229  Neoplàsia benigna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

229.8  Altres localitzacions especificades

Neoplàsia benigna altres llocs especificats.  Intratoràcica NOS,  toràcica NOS

Termes d'inclusió

intratoràcica NE

toràcica NE

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

229.0  229.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat