2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

229  Neoplàsia benigna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

229.0  Ganglis limfàtics

Neoplàsia benigna ganglis limfàtics

Exloure:

limfoangioma (228.1)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

229.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat