2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

228  Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització

Hemangioma i limfangioma,  qualsevol lloc

Termes d'inclusió

angioma (benigne) (cavernós) (congènit) NE

hemangioma (benigne) (congènit)

nevus cavernós

tumor glòmic

Exloure:

glomus jugular (227.6)

neoplàsia benigna de melsa, excepte hemangioma i limfoangioma (211.9)

nevus:

 blau o pigmentat (216.0-216.9)

 vascular (757.32)

 NE (216.0-216.9)

Conté:

228.0  Hemangioma, qualsevol localització

228.1  Limfoangioma, qualsevol localització

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

227  229

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat