2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

227  Neoplàsia benigna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades

Neoplàsia benigna altres glàndules endocrines i estructures relacionades

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.

Exloure:

ovari (220)

pàncrees (211.6)

testicle (222.0)

Conté:

227.0  Glàndula suprarenal

227.1  Glàndula paratiroide

227.3  Hipòfisi i conducte (bossa) craniofaringi

227.4  Glàndula pineal

227.5  Corpuscle carotidi

227.6  Corpuscle aòrtic i altres paraganglis

227.8  Altres

227.9  Glàndula endocrina, localització no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

226  228

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat