2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

226  Neoplàsia benigna de glàndules tiroides

Neoplàsia benigna glàndula tiroide

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

225  227

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat