2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

225  Neoplàsia benigna de cervell i altres parts del sistema nerviós

Neoplàsia benigna cervell i altres parts de sistema nerviós

Exloure:

hemangioma (228.02)

nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics perifèrics (215.0-215.9)

neurofibromatosi (237.7)

retrobulbar (224.1)

Conté:

225.0  Cervell

225.1  Nervis cranials

225.2  Meninges cerebrals

225.3  Medul·la espinal

225.4  Meninges espinals

225.8  Altres localitzacions especificades del sistema nerviós

225.9  Sistema nerviós, part no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

224  226

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat