2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

225  Neoplàsia benigna de cervell i altres parts del sistema nerviós  (Ex.)

225.4  Meninges espinals

Neoplàsia benigna meninges espinals.  Meningioma espinal

Termes d'inclusió

meningioma espinal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

225.3  225.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat