2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

225  Neoplàsia benigna de cervell i altres parts del sistema nerviós  (Ex.)

225.1  Nervis cranials

Neoplàsia benigna nervis cranials

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

225.0  225.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat