2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

224  Neoplàsia benigna d'ull  (Ex.)

224.8  Altres parts especificades de l'ull

Neoplàsia benigna altres parts especificades d'ull

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

224.7  224.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat