2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

224  Neoplàsia benigna d'ull  (Ex.)

224.7  Conducte lacrimal

Neoplàsia benigna conducte lacrimal.  Conducte nasolacrimal,  sac lacrimal

Termes d'inclusió

conducte nasolacrimal

sac lacrimal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

224.6  224.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat