2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

224  Neoplàsia benigna d'ull  (Ex.)

224.2  Glàndula lacrimal

Neoplàsia benigna glàndula lacrimal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

224.1  224.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat