2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

223  Neoplàsia benigna de ronyó i altres òrgans urinaris

223.8  Altres localitzacions especificades dels òrgans urinaris

223.81  Uretra

Neoplàsia benigna uretra

Exloure:

orifici uretral de la bufeta urinària (223.3)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

223.89

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat