2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

223  Neoplàsia benigna de ronyó i altres òrgans urinaris

223.8  Altres localitzacions especificades dels òrgans urinaris

Neoplàsia benigna altres llocs especificats òrgans urinaris

Conté:

223.81  Uretra

223.89  Altres

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

223.3  223.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat