2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

222  Neoplàsia benigna d'òrgans genitals masculins

222.8   Altres localitzacions especificades dels òrgans genitals masculins

Neoplàsia benigna altres llocs especificats dels òrgans genitals masculins. Cordó espermàtic, ves. seminal

Home

Termes d'inclusió

cordó espermàtic

vesícula seminal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

222.4  222.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat