2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

222  Neoplàsia benigna d'òrgans genitals masculins

222.0  Testicle

Neoplàsia benigna testicles

Home

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

222.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat