2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

221  Neoplàsia benigna d'altres òrgans genitals femenins

Neoplàsia benigna altres òrgans genitals femenins

Dona

Termes d'inclusió

pòlip adenomatós

teratoma benigne

Exloure:

quist:

 conducte de Gartner (752.11)

 epoòfor (752.11)

 fimbriat (752.11)

 paraovàric (752.11)

Conté:

221.0  Trompa de Fal·lopi i lligaments uterins

221.1  Vagina

221.2  Vulva

221.8  Altres localitzacions especificades dels òrgans genitals femenins

221.9  Òrgan genital femení, part no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

220  222

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat