2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

220  Neoplàsia benigna d'ovari

Neoplàsia benigna ovari

Dona

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional (256.0-256.1).

Exloure:

quist:

 cos albicant (620.2)

 cos luti (620.1)

 de retenció (620.2)

 endometrial (617.1)

 fol·licle de Graaf (620.0)

 fol·licular (atrèsic) (620.0)

 ovàric NE (620.2)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

221

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat