2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

216  Neoplàsia benigna de pell  (Ex.)

216.8  Altres localitzacions especificades de la pell

Neoplàsia benigna pell,  altres llocs especificats

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

216.7  216.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat