2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

216  Neoplàsia benigna de pell  (Ex.)

216.5  Pell de tronc, excepte l'escrot

Neoplàsia benigna pell de tronc, excepte escrot. Llombrígol, pell: anus, engonal, esquena, mamella, natja, perineu

Termes d'inclusió

llombrígol

melic

pell de:

 anus

 engonal

 esquena

 mama

 natja

 paret abdominal

 paret toràcica

 perineu

pell perianal

plec axil·lar

Exloure:

anus NE (211.4)

conducte anal (211.4)

pell de l'escrot (222.4)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

216.4  216.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat