2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

214  Lipoma

214.0  Pell i teixit subcutani de la cara

Lipoma pell i teixit subcutani de cara

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

214.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat