2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

213  Neoplàsia benigna d'os i cartílag articular  (Ex.)

213.7  Ossos llargs de l'extremitat inferior

Neoplàsia benigna ossos llargs extremitat inferior

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

213.6  213.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat