2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

213  Neoplàsia benigna d'os i cartílag articular  (Ex.)

213.6  Ossos pelvians, sacre i còccix

Neoplàsia benigna ossos pelvians,  sacre i còccix

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

213.5  213.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat