2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

211  Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu

Neoplàsia benigna altres parts tracte digestiu

Exloure:

tumors benignes de l'estroma de l'aparell digestiu (215.5)

Conté:

211.0  Esòfag

211.1  Estómac

211.2  Duodè, jejú i ili

211.3  Còlon

211.4  Recte i conducte anal

211.5  Fetge i vies biliars

211.6  Pàncrees, excepte els illots de Langerhans

211.7  Illots de Langerhans

211.8  Retroperitoneu i peritoneu

211.9  Altres localitzacions i localitzacions no especificades

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

210  212

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat