2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

211  Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu  (Ex.)

211.9  Altres localitzacions i localitzacions no especificades

Neoplàsia benigna altres llocs i llocs inespecificats d'aparell digestiu. NOS: a. digestiu, cond.  intestinal

Termes d'inclusió

aparell digestiu NE

tracte intestinal NE

intestí NE

melsa NCAL

tracte gastrointestinal NE

tub digestiu NE

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

211.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat