2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

211  Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu  (Ex.)

211.7  Illots de Langerhans

Neoplàsia benigna illots de Langerhans.  Tumor cèl·lules insulars

Termes d'inclusió

tumor de cèl·lules insulars

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

211.6  211.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat