2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

211  Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu  (Ex.)

211.6  Pàncrees, excepte els illots de Langerhans

Neoplàsia benigna pàncrees,  excepte illots de Langerhans

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

211.5  211.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat