2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

211  Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu  (Ex.)

211.5  Fetge i vies biliars

Neoplàsia benigna fetge i vies biliars. Ampul·la Vater, colèdoc, conducte: cístic, hepàtic; esfínter Oddi

Termes d'inclusió

ampul·la de Vater

colèdoc

conducte cístic

conducte hepàtic

esfínter d'Oddi

vesícula biliar

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

211.4  211.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat