2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

210  Neoplàsia benigna de llavi, cavitat oral i faringe  (Ex.)

210.5  Amígdala

Neoplàsia benigna amígdala.  Amígdala (faucial)  (palatina)

Termes d'inclusió

amígdala (faucial) (palatina)

Exloure:

amígdala faríngia (210.7)

amígdala lingual (210.1)

fossa amigdalina (210.6)

pilars del vel del paladar (210.6)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

210.4  210.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat