2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsies benignes (210-229)

210  Neoplàsia benigna de llavi, cavitat oral i faringe  (Ex.)

210.2  Glàndules salivals majors

Neoplàsia benigna glàndules salivals majors.  Glànd. :  paròtide,  sublingual,  submaxil·lar

Termes d'inclusió

glàndula:

 paròtide

 sublingual

 submaxil·lar

Exloure:

neoplàsies benignes de glàndules salivals menors:

 amígdala palatina (210.5)

 llavis (210.0)

 llengua (210.1)

 mucosa bucal (210.4)

 paladar (dur) (tou) (210.4)

 NE (210.4)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 47  Altra neoplàsia benigna

 

210.1  210.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat