2. Neoplàsies (140-239)

Tumors neuroendocrins (209)

209  Tumors neuroendocrins

Informació complementària

Codifiqueu primer qualsevol síndrome de neoplàsia endocrina múltiple associada (258.01-258.03).

Empreu un codi addicional per a identificar la síndrome endocrina associada, com ara:

síndrome carcinoide (259.2)

Exloure:

tumors de cèl·lules d'illots pancreàtics (157.4)

Conté:

209.0  Tumors carcinoides malignes d'intestí prim

209.1  Tumors carcinoides malignes d'apèndix, intestí gros i recte

209.2  Tumors carcinoides malignes d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

209.3  Tumors neuroendocrins mal diferenciats malignes

209.4  Tumors carcinoides benignes d'intestí prim

209.5  Tumors carcinoides benignes d'apèndix, intestí gros i recte

209.6  Tumors carcinoides benignes d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

 

Pàgina similar en anglès

 

208

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat