2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

208  Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular

208.9  Leucèmia no especificada

Leucèmia inespecificada de tipus cel·lular inespecificat.  Leucèmia NOS

Termes d'inclusió

leucèmia NE

Conté:

208.90  Leucèmia no especificada, sense menció d'haver assolit la remissió o remissió fallida

208.91  Leucèmia no especificada, en remissió

208.92  Leucèmia no especificada, en recaiguda

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 39  Leucèmia

 

208.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat