2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

205  Leucèmia mieloide

Termes d'inclusió

leucèmia:

 granulocítica

 mieloblàstica

 mielocítica

 mielogènica

 mielomonocítica

 mieloscleròtica

mielosi

Conté:

205.0  Aguda

205.1  Crònica

205.2  Subaguda

205.3  Sarcoma mieloide

205.8  Altres leucèmies mieloides

205.9  Leucèmia mieloide no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 39  Leucèmia

 

204  206

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat