2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

205  Leucèmia mieloide

205.1  Crònica

Leucèmia mieloide crònica.  Leucèmia eosinofílica,  leucèmia neutrofílica

Termes d'inclusió

leucèmia eosinofílica

leucèmia neutrofílica

Conté:

205.10  Crònica, sense menció d'haver assolit la remissió o remissió fallida

205.11  Crònica, en remissió

205.12  Crònica, en recaiguda

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 39  Leucèmia

 

205.0  205.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat