2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

203  Mieloma múltiple i neoplàsies immunoproliferatives

203.8  Altres neoplàsies immunoproliferatives

Conté:

203.80  Altres neoplàsies immunoproliferatives, sense menció d'haver assolit la remissió o remissió fallida

203.81  Altres neoplàsies immunoproliferatives, en remissió

203.82  Altres neoplàsies immunoproliferatives, en recaiguda

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 40  Mieloma múltiple

 

203.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat