2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

203  Mieloma múltiple i neoplàsies immunoproliferatives

203.0  Mieloma múltiple

Mieloma múltiple.  Malaltia de Kahler,  mielomatosi

Termes d'inclusió

malaltia de Kahler

mielomatosi

Exloure:

mieloma solitari (238.6)

Conté:

203.00  Mieloma múltiple, sense menció d'haver assolit la remissió o remissió fallida

203.01  Mieloma múltiple, en remissió

203.02  Mieloma múltiple, en recaiguda

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 40  Mieloma múltiple

 

203.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat