2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

Conté:

202.0  Limfoma nodular

202.1  Micosi fungoide

202.2  Malaltia de Sézary

202.3  Histiocitosi maligna

202.4  Reticuloendoteliosi leucèmica

202.5  Malaltia de Letterer-Siwe

202.6  Tumors malignes de mastòcits [cèl·lules encebades]

202.7  Limfoma de limòficts T perifèrics

202.8  Altres limfomes

202.9  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític

 

Pàgina similar en anglès

 

201  203

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat