2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

202.9  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític

202.98  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

Altr. i les inespecificades neo. malignes de teixit limfoide i histiocític,  gang. limfàtics llocs múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 38  Limfoma no Hodgkin

 

202.97

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat