2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

202.9  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític

202.90  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

Altr. i les inesp.  neo. malignes teixit limfoide i histiocític,  lloc inesp. ,  loc. extranodal i òrgans sòlids

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 38  Limfoma no Hodgkin

 

202.91

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat