2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

202.9  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític

Altres i les inespecificades neoplàsies malignes de teixit limfoide i histiocític.  Neo.  maligna moll d'os

Termes d'inclusió

neoplàsia maligna de medul·la òssia NE

sarcoma de cèl·lules de Langerhans

sarcoma de cèl·lules dendrítiques interdigitades

sarcoma de cèl·lules dendrítiques fol·liculars

Conté:

202.90  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

202.91  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

202.92  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític, ganglis limfàtics intratoràcics

202.93  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític, ganglis limfàtics intraabdominals

202.94  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

202.95  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

202.96  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític, ganglis limfàtics intrapelvians

202.97  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític, melsa

202.98  Altres neoplàsies malignes i neoplàsies malignes no especificades de teixit limfoide i histiocític, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 38  Limfoma no Hodgkin

 

202.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat