2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

202.8  Altres limfomes

Termes d'inclusió

limfoma (maligne):

 difús

 NE

Exloure:

limfoma benigne (229.0)

Conté:

202.80  Altres limfomes, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

202.81  Altres limfomes, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

202.82  Altres limfomes, ganglis limfàtics intratoràcics

202.83  Altres limfomes, ganglis limfàtics intraabdominals

202.84  Altres limfomes, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

202.85  Altres limfomes, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

202.86  Altres limfomes, ganglis limfàtics intrapelvians

202.87  Altres limfomes, melsa

202.88  Altres limfomes, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 38  Limfoma no Hodgkin

 

202.7  202.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat