2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

202.6  Tumors malignes de mastòcits [cèl·lules encebades]

Tumor maligne de cèl·lules encebades (mastòcits) . Maligne: mastocitoma, mastocitosi; sarcoma de cèl. encebades

Termes d'inclusió

malaltia de mastòcits de teixit sistèmic

mastocitoma maligne

mastocitosi maligna

sarcoma de mastòcits

Exloure:

leucèmia de mastòcits (207.8)

Conté:

202.60  Tumors malignes de mastòcits [cèl·lules encebades], localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

202.61  Tumors malignes de mastòcits [cèl·lules encebades], ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

202.62  Tumors malignes de mastòcits [cèl·lules encebades], ganglis limfàtics intratoràcics

202.63  Tumors malignes de mastòcits [cèl·lules encebades], ganglis limfàtics intraabdominals

202.64  Tumors malignes de mastòcits [cèl·lules encebades], ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

202.65  Tumors malignes de mastòcits [cèl·lules encebades], ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

202.66  Tumors malignes de mastòcits [cèl·lules encebades], ganglis limfàtics intrapelvians

202.67  Tumors malignes de mastòcits [cèl·lules encebades], melsa

202.68  Tumors malignes de mastòcits [cèl·lules encebades], ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

202.5  202.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat