2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

202.5  Malaltia de Letterer-Siwe  (Ex.)

202.58  Malaltia de Letterer-Siwe, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

Malaltia de Letterer-Siwe ganglis limfàtics llocs múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

202.57

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat