2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

202.5  Malaltia de Letterer-Siwe

Malaltia de Letterer-Siwe.  Aguda:  histiocitosi progressiva diferenciada,  histiocitosi X (progressiva)

Termes d'inclusió

histiocitosi progressiva diferenciada aguda

histiocitosi X aguda (progressiva)

reticuloendoteliosi infantil aguda

reticulosi de la infància aguda

Exloure:

histiocitosi (aguda) (crònica) (277.89)

histiocitosi X (crònica) (277.89)

malaltia de Hand-Schüller-Christian (277.89)

Conté:

202.50  Malaltia de Letterer-Siwe, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

202.51  Malaltia de Letterer-Siwe, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

202.52  Malaltia de Letterer-Siwe, ganglis limfàtics intratoràcics

202.53  Malaltia de Letterer-Siwe, ganglis limfàtics intraabdominals

202.54  Malaltia de Letterer-Siwe, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

202.55  Malaltia de Letterer-Siwe, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

202.56  Malaltia de Letterer-Siwe, ganglis limfàtics intrapelvians

202.57  Malaltia de Letterer-Siwe, melsa

202.58  Malaltia de Letterer-Siwe, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

202.4  202.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat