2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

202.4  Reticuloendoteliosi leucèmica

Reticuloendoteliosi leucèmica.  Leucèmia de cèl·lules peludes

Termes d'inclusió

leucèmia de cèl·lules peludes

tricoleucèmia

Conté:

202.40  Reticuloendoteliosi leucèmica, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

202.41  Reticuloendoteliosi leucèmica, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

202.42  Reticuloendoteliosi leucèmica, ganglis limfàtics intratoràcics

202.43  Reticuloendoteliosi leucèmica, ganglis limfàtics intraabdominals

202.44  Reticuloendoteliosi leucèmica, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

202.45  Reticuloendoteliosi leucèmica, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

202.46  Reticuloendoteliosi leucèmica, ganglis limfàtics intrapelvians

202.47  Reticuloendoteliosi leucèmica, melsa

202.48  Reticuloendoteliosi leucèmica, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 39  Leucèmia

 

202.3  202.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat