2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

202.3  Histiocitosi maligna

Histiocitosi maligna.  Maligna:  reticuloendoteliosi,  reticulosi;  reticulosi medul·lar histiocítica

Termes d'inclusió

reticuloendoteliosi maligna

reticulosi maligna

reticulosi medul·lar histiocítica

Conté:

202.30  Histiocitosi maligna, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

202.31  Histiocitosi maligna, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

202.32  Histiocitosi maligna, ganglis limfàtics intratoràcics

202.33  Histiocitosi maligna, ganglis limfàtics intraabdominals

202.34  Histiocitosi maligna, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

202.35  Histiocitosi maligna, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

202.36  Histiocitosi maligna, ganglis limfàtics intrapelvians

202.37  Histiocitosi maligna, melsa

202.38  Histiocitosi maligna, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

202.2  202.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat