2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

202.2  Malaltia de Sézary

Conté:

202.20  Malaltia de Sézary, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

202.21  Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

202.22  Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics intratoràcics

202.23  Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics intraabdominals

202.24  Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

202.25  Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

202.26  Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics intrapelvians

202.27  Malaltia de Sézary, melsa

202.28  Malaltia de Sézary, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 38  Limfoma no Hodgkin

 

202.1  202.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat