2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

202.1  Micosi fungoide

Conté:

202.10  Micosi fungoide, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

202.11  Micosi fungoide, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

202.12  Micosi fungoide, ganglis limfàtics intratoràcics

202.13  Micosi fungoide, ganglis limfàtics intraabdominals

202.14  Micosi fungoide, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

202.15  Micosi fungoide, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

202.16  Micosi fungoide, ganglis limfàtics intrapelvians

202.17  Micosi fungoide, melsa

202.18  Micosi fungoide, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 38  Limfoma no Hodgkin

 

202.0  202.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat