2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

202  Altres neoplàsies malignes de teixit limfoide i teixit histiocític

202.0  Limfoma nodular

Limfoma nodular. Limfoma: fol·licular, limfocític nodular; limfosarcoma: fol·licular, nodular, reticulosarcoma

Termes d'inclusió

limfoma:

 fol·licular (gegant)

 limfocític nodular

limfosarcoma:

 fol·licular (gegant)

 nodular

malaltia de Brill-Symmers

Conté:

202.00  Limfoma nodular, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

202.01  Limfoma nodular, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

202.02  Limfoma nodular, ganglis limfàtics intratoràcics

202.03  Limfoma nodular, ganglis limfàtics intraabdominals

202.04  Limfoma nodular, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

202.05  Limfoma nodular, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

202.06  Limfoma nodular, ganglis limfàtics intrapelvians

202.07  Limfoma nodular, melsa

202.08  Limfoma nodular, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 38  Limfoma no Hodgkin

 

202.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat